Контакт

Имате ли въпроси, инициативи или желания? Свържете се с нас! Ние ще влезем веднага във връзка са Вас за да изясним Вашите искания: 

Желязко Желязков
Представител за България
+359-88-9000406
zhelyazkov@traktorpool.bg


Означените с * полета трябва да бъдат попълнени!
(0) /
(0) /
С подаването на този формуляр се съгласявам с обработката и използването на моите данни от traktorpool в съответствие с Политика за поверителност.