Изходни данни

traktorpool е услуга на
LV Digital GmbH
Хюлсеброкщрасе 2-8
48165 Мюнстер
Тел.: +49 2501/801-297
Факс: +49 2501/801-348
E-Mail: service@traktorpool.com

Търговски директор: Херман Бимберг, Вернер Геринг
Ръководител сектор: Марко Лаукьотер

Съдебна регистрация: Районен съд Мюнстер
Вписване номер търговски регистър Мюнстер, № B 12 970
Идентификационен номер по ДДС: DE 275 771 803

Доставчик: ICSmedia GmbH, Мюнстер

 

Моля спазвайте Общите търговски условия

Цялата информация, графики и дизайн на интернет сайтовете на traktorpool служат изключително за персоналната информация на нашите клиенти. Няма да бъде поемана отговорност за използването на услугата или за нейната липса на готовност. Това важи и за последващите щети. Всички данни в тези оферти се ползват от защита по закона за авторското право и те могат да бъдат размножавани или разпространявани само с писменото съгласие на издателството. За съдържанието на traktorpool са отговорни съответните рекламодатели. При все това, ако имате сведения за възможно неправомерно съдържание на дадена оферта, ще Ви бъдем благодарни за известяването и ще разследваме същата незабавно.

Имате ли въпроси или предложения?
Не се колебайте да се свържете с нас!
Кликнете тук за формуляра за връзка!